Butlletins informatius

Comunicat sobre l'alcaldia

Després de setmanes de treball i de dos anys de compromís compartit, els dos grups que formem l’actual equip de govern de Tona, Aixequem Tona i ERC Tona, hem decidit conjuntament no optar per un canvi en l’alcaldia a mig mandat.


Com deveu recordar, el 2019 vam explicar que, per als dos darrers anys del mandat, seria ara que decidiríem sobre la continuïtat o el relleu en la figura de l’alcalde/essa. En la presa de decisions, en el govern actual de Tona, hi té una importància cabdal l’equip: d’una banda, l’Equip d’Alcaldia i, de l’altra, els equips de regidoria.

La decisió s’emmarca, sobretot, en la importància d’aquest treball en equip, en la confiança generada entre els dos grups (i, sobretot, entre les persones que en formem part), en el projecte polític compartit i en la responsabilitat a l’hora de garantir una estabilitat al municipi, especialment en aquesta situació tan complicada en la qual ens trobem.

Ara mateix, creiem que el millor per Tona és la continuïtat, també per dirigir tots els nostres esforços cap a la reactivació.

Els membres de l’equip de govern, i les bases d’ERC i Aixequem, tenim molt clars el compromís i les responsabilitats que el poble de Tona, amb tota legitimitat, ens exigeix i continuarem governant per assolir-los i fer avançar col·lectivament el municipi.